Informačný a partnerský deň k novej výzve programu Life (Brusel, 4.5.2018)

Program Life organizuje informačný a partnerský deň k novej výzve programu. Podujatie je určené potenciálnym uchádzačom, ktorí chcú pripraviť návrhy projektov v oblasti ekologických technológií, ochrany prírody alebo klímy. 

life-info-networking-day-2018

Podujatie bude pozostávať z dvoch častí:

  • ranný informačný blok o výzve na rok 2018, ktorá zahŕňa významné zmeny programu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.
  • poobedňajšia partnerská sekcia sa bude venovať vytváraniu sietí s ostatnými účastníkmi na výmenu skúseností, stretnutia s potenciálnymi novými partnermi a predstaviteľmi programu LIFE z Európskej komisie.

Podujatie sa bude konať 4. mája 2018 v Bruseli.

Viac informácií a registrácia