Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2017

CVTI SR, SAV a ZSVTS v tomto roku zorganizovali už 21. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2017. V kategórii Technológ roka bola cena udelená vedcovi a konateľovi jedinej slovenskej firmy, ktorá realizuje SME Instrument vo fáze 2 prof. Pavlovi Miškovskému.

Prestížne ocenenia za rok 2017 získali nasledujúce osobnosti:

  • V kategórii Vedec roka SR – prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky, Matematický ústav SAV
  • V kategórii Mladý vedecký pracovník – RNDr. Daniel Reitzner, PhD., Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied.
  • V kategórii Inovátor roka – prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
  • V kategórii Technológ roka – prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Centrum interdisciplinárnych biovied, Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • V kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce – prof. Ing. Milan Dado, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

Vedec-roka-2017

Laureáti Vedca roka 2017 sú (zľava): Pavol Miškovský; Milan Dado; Ľubomír Šooš; Daniel Reitzner; Michal Fečkan (Zdroj CVTI SR)

Zdroj: CVTI SR