Do májovej uzávierky fázy 1 SME Instrument bolo doručených 2149 návrhov

K uzávierke SME Instrument – fáza1 (štúdie realizovateľnosti) s termínom 3. mája bolo podaných 2149 návrhov projektov. Z tohto počtu až 30% bolo zo Španielska a Talianska.

visual_smei_phase_1_may_2018_cut-off

Najviac projektov prišlo opäť z Španielska (346), Talianska (315) a Veľkej Británie (153). Najviac projektov smerovalo do témy ICT, strojárstva a zdravotníckych technológií.

V rámci štúdie realizovateľnosti (SME Instrument Fáza 1) môže firma získať financovanie 50 tisíc eur na preukázanie technickej a komerčnej opodstatnenosti inovácie.

Ďalšia uzávierka má termín 5. septembra 2018.

Pozrite si tiež: