Ministerstvo financií SR zvažuje potrebu regulácie crowdfundingu

Ministerstvo financií (MF) SR chce otvoriť diskusiu o tom, či je pri crowdfundingu regulácia potrebná alebo nie. Uviedol to pre TASR riaditeľ odboru bankovníctva sekcie finančného trhu MF SR Martin Peter s tým, že práve subjekty pôsobiace v tejto oblasti podľa neho pociťujú nedostatok právnej istoty.

27368340494_ce6cf07d49_b

Rezort v tomto roku otvoril Centrum pre finančné inovácie, v ktorom chce spájať Národnú banku Slovenska (NBS), finančné inštitúcie a iných podnikateľov s ministerstvom, aby diskutovali o inovatívnych postupoch, ktoré prenikajú na finančný trh. Jedným z nich je aj crowdfunding, teda alternatívna forma financovania, ktorá na Slovensku zatiaľ nie je regulovaná.

Prečítajte si viac v článku: Rezort financií zvažuje či je pri crowdfundingu potrebná regulácia (TASR)

Centrum pre finančné inovácie (ďalej len „CFI“) bolo ministerstvom financií SR zriadené vo februári 2018. Hlavným cieľom CFI je vytvoriť pre relevantné orgány štátnej správy, subjekty trhu a záujmové združenia platformu umožňujúcu pravidelnú výmenu informácií a skúseností. Prioritnou aktivitou CFI je zmapovanie prostredia ovplyvňujúceho zavádzanie nových technológií v oblasti finančného trhu, identifikácia nedostatkov alebo možností na zlepšenie tohto prostredia a aktívne odstraňovanie bariér pre vznik a pôsobenie tzv. FinTech spoločností na Slovensku.

Viac o crowdfundingu na InnoNews.blog