Európsky prehľad výsledkov inovácie na rok 2018. Slovensko je na 23. mieste

Inovačná výkonnosť v EÚ sa naďalej zvyšuje, ale na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy treba vyvinúť ďalšie úsilie. Vyplýva to z európskeho prehľadu výsledkov inovácie na rok 2018, ktorý minulý týždeň uverejnila Komisia.

ISB-2018-header

Tohtoročné vydanie európskeho prehľadu výsledkov inovácie poukazuje na pozitívny trend vo väčšine krajín EÚ – najmä na Malte, v Holandsku a Španielsku, pričom lídrom v oblasti inovácie EÚ je naďalej Švédsko. EÚ dobieha kľúčových konkurentov, ako je Kanada, Japonsko a Spojené štáty. Preklenutie tohto rozdielu v oblasti inovácie a udržanie náskoku pred Čínou si však bude vyžadovať zosúladené úsilie s cieľom prehĺbiť európsky inovačný potenciál.

Zistenia potvrdzujú nedávny Obnovený program Komisie pre výskum a inovácie, v ktorom sa vedúci predstavitelia EÚ vyzývajú, aby začali hneď teraz konať s cieľom pomôcť Európe stať sa globálnou autoritou v oblasti inovácie, pretože na to má potenciál. Lídri EÚ sa zišli na neformálnej diskusii 16. mája v Sofii a očakáva sa, že závery sformulujú na zasadnutí Európskej rady 28. – 29. júna.

S cieľom prispieť ku globálnemu vedúcemu postaveniu Európy v oblasti inovácie Komisia 7. júna navrhla doteraz najambicióznejší európsky program financovania výskumu a inovácie, Horizon Europe, s navrhovaným rozpočtom 100 miliárd EUR na obdobie 2021 – 2027. Iba finančné prostriedky EÚ však nebudú postačovať. Na zachovanie a zlepšenie nášho európskeho spôsobu života je nevyhnutné zosúladené úsilie verejného a súkromného sektora.

Európsky prehľad výsledkov inovácie na rok 2018: kľúčové zistenia

 • Lídrom v oblasti inovácie v EÚ je opäť Švédsko, za ktorým nasleduje Dánsko, Fínsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo a Luxembursko, ktoré sa ku skupine najlepších inovátorov pripája tento rok. Do skupiny silných inovátorov sa nateraz prepadlo Nemecko.
 • V priemere sa inovačná výkonnosť EÚ od roku 2010 zvýšila o 5,8 %. Za posledných 8 rokov sa inovačná výkonnosť zvýšila v 18 krajinách EÚ a znížila v desiatich krajinách EÚ. Najviac sa výkonnosť zvýšila v Litve, na Malte, v Holandsku a Spojenom kráľovstve a najviac sa znížila na Cypre a v Rumunsku.
 • Na globálnej úrovni EÚ doháňa Kanadu, Japonsko a Spojené štáty. Pred Čínou si EÚ udržiava náskok, ktorý sa však rýchlo znižuje, pretože Čína sa zlepšuje takmer trikrát rýchlejšie ako EÚ. V porovnaní s Južnou Kóreou EÚ zaostáva, ale podľa očakávaní by ju v nasledujúcich rokoch mala postupne dobehnúť.
 • Vo vybratých oblastiach inovácie sú lídrami EÚ tieto krajiny:
  • Dánsko – ľudské zdroje a prostredie priaznivé pre inovácie;
  • Luxembursko – atraktívne výskumné systémy;
  • Francúzsko – financie a podpora;
  • Írsko – inovácie v malých a stredných podnikoch a vplyvy na zamestnanosť a predaje;
  • Belgicko – inovačné väzby a spolupráca v oblasti inovácií.
 • Inovačná výkonnosť sa najviac zlepšila v oblasti širokopásmového pripojenia, ľudských zdrojov a atraktívnosti výskumných systémov, najmä prostredníctvom medzinárodných spoločných publikácií.
 • Verejné výdavky na výskum a vývoj ako podiel na HDP zostávajú pod úrovňou z roku 2010.
 • Počas nasledujúcich dvoch rokov sa očakáva zlepšenie celkovej inovačnej výkonnosti EÚ o 6 %.

Slovensko

Slovensko sa umiestnilo celkovo na šiestej priečke od konca rebríčka, ďaleko za európskym priemerom.

ISB-2018

Slovensko má pozíciu mierneho inovátora. Hoci sa väčšina ukazovateľov zlepšila, zaznamenali sme prepad v marketingových a organizačných inováciách.

ISB-2018-sk

Viac informácií: