Podnikatelia budú môcť využiť európsku podporu na kreatívne vouchere

Malé a stredné podniky môžu získať kreatívne vouchere, ktoré pokryjú polovicu nákladov na služby z odvetvia architektúry, dizajnu, programovania alebo reklamy a marketingu. Dodávatelia kreatívnych služieb sa môžu od 20. júla 2018 prihlasovať do Galérie realizátorov. O vouchere budú môcť podniky žiadať od 13. augusta 2018.

vytvor-me

Architektonický návrh predajne, dizajn výrobku, logo, webová stránka alebo reklamná kampaň. Podnikatelia môžu kreatívne vouchere použiť na desiatky rôznych činností v štyroch podporovaných odvetviach.

Nová forma pomoci bude k dispozícii v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorý implementuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a  inovácie.

V pilotných výzvach môže byť hodnota voucheru v prípade služieb architektov až do výšky 10 000 €, v ostatných troch odvetviach do 5 000 €. Podnikatelia zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí.

Kreatívne vouchery sú určené pre podnikateľov, ktorí spĺňajú definíciu malých a stredných podnikov a podmienky projektu. Základom žiadosti o voucher je opis služby alebo diela a vyhodnotenie troch cenových ponúk od oslovených dodávateľov, ktoré podnikateľ prikladá k žiadosti. Pokiaľ dodávateľ s najnižšou cenovou ponukou ešte nemá zverejnený profil v Galérii realizátorov, musí si podať žiadosť o zápis do Zoznamu oprávnených realizátorov do piatich dní od predloženia žiadosti o kreatívny voucher.

Výzva na prihlasovanie realizátorov bude zverejnená od 20. júla 2018. Realizátor musí pôsobiť v príslušnom odvetví na trhu viac ako jeden rok a musí mať vysporiadané daňové a odvodové povinnosti.

Výzvy na predkladanie žiadostí o vouchere v odvetviach architektúra a dizajn budú zverejnené 1. augusta 2018, o vouchere budú môcť podniky žiadať od 13. augusta 2018. Výzvy na predkladanie žiadostí v odvetviach reklama a marketing a tiež  informačno-komunikačné technológie – programovanie SIEA plánuje vyhlásiť v septembri. Do prvého kola hodnotenia v pilotných výzvach budú zaradené žiadosti s termínom ukončenia realizácie do 31. októbra 2018, do druhého kola projekty ukončené do 31.1.2019.

Viac informácií: Vytvor.me

Zdroj: MH SR