Upozornenie na množiace sa prípady podvodného konania v oblasti získania nenávratného finančného príspevku z Inovačného fondu

Ministerstvo hospodárstva SR upozorňuje na množiace sa prípady podvodného konania spočívajúceho v sprostredkovaní alebo poskytovaní poradenských služieb v oblasti získania nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), resp. Inovačný fond.

Osoby predstierajúce poskytovanie takýchto služieb v niektorých prípadoch dokonca predkladajú falošné dokumenty (rozhodnutia, zmluvy) za účelom získania finančných prostriedkov, avšak tieto dokumenty už na prvý pohľad nie sú oficiálnymi dokumentmi vydávanými MH SR a obsahujú mnohé zjavné chyby.

Zdroj/Viac informácií: MH SR