Výzva Inovačného fondu na riešenie projektov aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií

Inovačný fond n. f. vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov na riešenie úloh aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií, využitie a ochranu patentov, priemyselných a úžitkových vzorov, ktorých výsledkom majú byť inovatívne výrobky, technológie, technologické procesy a služby s vyššou pridanou hodnotou, ktoré budú mať reálnu nádej uplatnenia na domácom a európskom, respektíve svetovom trhu. Pokračovať v čítaní článku “Výzva Inovačného fondu na riešenie projektov aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií”

Upozornenie na množiace sa prípady podvodného konania v oblasti získania nenávratného finančného príspevku z Inovačného fondu

Ministerstvo hospodárstva SR upozorňuje na množiace sa prípady podvodného konania spočívajúceho v sprostredkovaní alebo poskytovaní poradenských služieb v oblasti získania nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), resp. Inovačný fond. Pokračovať v čítaní článku “Upozornenie na množiace sa prípady podvodného konania v oblasti získania nenávratného finančného príspevku z Inovačného fondu”

Inovačný fond MH SR podporí projekty zamerané na výskum, vývoj a inovácie

Inovačný fond vyhlasuje súťaž na predkladanie návrhov projektov na riešenie úloh výskumu, vývoja a inovácií, výsledkom ktorých budú výrobky, technológie a služby s vyššou pridanou hodnotou a na ochranu patentov, priemyselných a úžitkových vzorov. Uzávierka je 15.1.2018. Pokračovať v čítaní článku “Inovačný fond MH SR podporí projekty zamerané na výskum, vývoj a inovácie”