Aktualizácia pracovných programov Horizont 2020 na rok 2019

Európska komisia zverejnila aktualizácie trojročných pracovných programov, ktoré obsahujú upresnenia pre výzvy na rok 2019.

Všetky aktualizované pracovné programy nájdete na stránke Participant Portal. Tu tiež nájdete aj informácie o rozsahu zmien oproti pôvodným dokumentom.

h2020-calls2018-20-banner.jpg

Viac informácií o programe Horizont 2020.