Seminár ERA Chairs 2018 (Praha, 12.9.2018)

Pozývame Vás na česko-slovenský seminár zameraný na prípravu návrhov projektov v rámci výzvy ERA Chairs-2018, ktorý organizuje Technologické centrum AV ČR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácii SR. Seminár sa bude konať 12. septembra 2018 v priestoroch Technologického centra v Prahe.

erachairs-2018-praha

Zámerom seminára je oboznámiť účastníkov so zásadami prípravy projektového návrhu WIDESPREAD-04-2019, poskytnúť informácie o finančných špecifikách a stratégiách, ktoré musí návrh obsahovať.

V rámci programu budú prezentované štatistické výstupy z predošlých výziev, nedostatky návrhov z pohľadu hodnotiteľov, proces hodnotenia ako aj  skúsenosti koordinátorov návrhov, ktoré uspeli v rámci výzvy 2017.

Viac informácií a registrácia

ERA Chairs sú nástrojom programu Horizont 2020 na podporu výskumu a vývoja a účasti menej výkonných krajín v Európskom výskumnom priestore prostredníctvom významných akademikov, ktorých úlohou je zvyšovanie kapacít a pritiahnutie finančných prostriedkov pre výskumné organizácie.