Prieskum konjunktúry na Slovensku z pohľadu zahraničných firiem

Viaceré zahraničné obchodné komory pripravili Prieskum konjunktúry 2018 medzi európskymi investormi na Slovensku. Obsahuje síce len 131 firiem, no aj tak poskytuje zaujímavý pohľad na podnikanie na Slovensku z pohľadu zahraničných firiem.

prieskum-konjunktury-2018

Účastníci prieskumu, ktorý každoročne organizuje Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Holandská obchodná komora v SR, Švédska obchodná komora v SR, Slovensko-rakúska obchodná komora a Advantage Austria Bratislava hodnotia Slovenskú republiku ako druhú najatraktívnejšiu investičnú lokalitu v strednej a východnej Európe.

Vybrané závery:

  • Súčasnú hospodársku situáciu v SR hodnotí 63 % opýtaných zahraničných firiem pozitívne, čo je o 18 % viac ako pred rokom.
  • Priaznivá konjunkturálna nálada medzi zahraničnými investormi na Slovensku pretrváva.
  • Viac ako 40 % zo 131 zúčastnených firiem by chcelo rozširovať svoje aktivity a hľadajú zamestnancov.
  • Podiel spoločností, ktoré by zopakovali investíciu na Slovensku aj v súčasných podmienkach, zostáva stabilne 80 %.
  • V prípade negatívne vnímaných faktorov lokality nezaznamenali investori žiadne zlepšenie.

Na prieskume sa zúčastnilo 131 firiem pôsobiacich na Slovensku, z ktorých 82 % má vlastníkov z iných európskych štátov. Opýtaní respondenti pochádzali z priemyslu (43,6 %), obchodu (19,9 %) a služieb (36,6 %).

Prezentáciu prieskumu si stiahnite tu (PDF)

Zdroj: MZVaEZ SR