Na kreatívne vouchere na dizajn je v prvej výzve vyčlenených 500 000 €

O kreatívne vouchere na služby dizajnérov môžu podnikatelia žiadať od 30. augusta 2018. Európsky príspevok do výšky 5 000 € pokryje 50 % nákladov za služby dizajnérov. Prostriedky sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu.

vytvor-me

Ďalšie podmienky sú podobné ako vo výzve k voucherom na služby architektov, ktoré zverejnila SIEA pred týždňom. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí. Aj pri dizajne platí, že podnikateľ si určí, či svoj projekt ukončí do 31. októbra 2018 alebo do 31. januára 2019. Podľa toho bude žiadosť zaradená do prvého alebo druhého kola hodnotenia.

„Podniky môžu vouchere použiť na zabezpečenie dizajnu svojich výrobkov a služieb, ale napríklad aj dizajnu prevádzkových priestorov, výrobných zariadení, loga či pracovných odevov. Podľa toho, či sa nový dizajn týka priamo produktov a služieb, ktoré ponúkajú zákazníkom, alebo firemnej identity, si podnikateľ vyberie jeden z dvoch formulárov k vypracovaniu zadania pre zhotovenie cenovej ponuky,“ uviedol manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič. Výber dodávateľa kreatívnej služby treba urobiť ešte pred samotnou online registráciou žiadosti o voucher.

Návod ako postupovať obsahuje príručka pre žiadateľa, ktorá je zverejnená na stránke národného projektu www.vytvor.me. Registrovať vouchere na dizajn bude možné od 30. augusta 2018 počas pracovných dní v čase od 12:00 hod. do 20:00 hod.

Viac informácií:  www.vytvor.me. Zdroj: MH SR

Pozrite si tiež: