Výročná konferencia APVV 2018 (Bratislava, 13.9.2018)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja Vás pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 13. 9. 2018 pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej. Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 7. 9. 2018.

Dátum uskutočnenia: 13. 9. 2018
Čas uskutočnenia: 10:00
Miesto: FMFI UK Bratislava, Mlynská dolina, aula F/1

Registrácia: Pozvánka a návratka (APVV)

apvv-nazov