Enterprise Europe Network poskytuje služby na podporu podnikania a inovácií už vyše 10 rokov. Využite ich bezplatne aj vy!

Od spustenia siete Enterprise Europe Network v apríli 2008 môžu slovenské firmy aj výskumné inštitúcie využívať množstvo aktivít, ktoré smerujú k nadviazaniu medzinárodných partnerstiev, podpore inovačnej kapacity a rozvoju firiem na zahraničných trhoch. 

Podpora slovenských klientov v číslach:

EEN-10Y-ALL

  • viac ako 300 medzinárodných partnerských podujatí a podnikateľských misií, na ktorých sa zúčastnilo vyše 5300 firiem a malo vyše 14000 stretnutí,
  • spracovanie viac než 600 kooperačných profilov, ktoré boli distribuované a propagované vo viac ako 60 krajinách,
  • takmer 1200 hĺbkových konzultácií na podporu internacionalizácie a inovácií,
  • viac než 230 informačných podujatí a seminárov pre vyše 7500 účastníkov,
  • vyše 6600 odpovedí na otázky,
  • podpora pri uzavretí 240 zmlúv o medzinárodnej spolupráci a európskych projektoch,
  • rozvoj inovačného manažmentu vo viac ako 110 firmách a 10 účastníkoch schémy SME Instrument.

Zastúpenie siete Enterprise Europe Network Slovensko pozostáva z týchto partnerov: BIC Bratislava, SBA, Slovenská obchodná a priemyselná komora a RPIC Prešov.

Ďalšie informácie: