Pracovný program Európskej rady pre výskum (ERC) na rok 2019

Vďaka grantom vo výške viac ako 2 miliardy EUR v roku 2019 plánuje Európska rada pre výskum (ERC) najväčšiu investíciu EÚ do práce excelentných výskumných pracovníkov. Väčšina finančných prostriedkov je vyčlenená pre vedcov v rannej až strednej fáze svojej kariéry. 

erc

Očakáva sa, že približne 1000 špičkovým výskumným pracovníkom sa udelia granty ERC v rámci štyroch základných schém – Start, Consolidator, Advanced a Synergy. Financovanie bude podporovať približne 7 000 postdoktorských študentov, doktorandov a ďalších výskumných pracovníkov zamestnaných v tímoch financovaných ERC.

Pracovný program Európskej rady pre výskum (ERC) na rok 2019 (PDF).

Prevzaté/Viac informácií: SLORD.sk.