Seminár: Príprava návrhu projektu H2020 so zameraním na “Dopad” (26.9.2018, Bratislava)

Národný koordinátor programu Horizont 2020 pripravuje seminár Príprava návrhu projektu H2020 so zameraním na “Dopad”.

image_3725_19_v1

Cieľom semináru je poskytnúť účastníkom prehľad a informácie o najčastejšie kladených otázkach pri písaní projektu a metodike prípravy návrhu projektu so zameraním na dopad (impact). Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií zo súkromného a verejného sektora, ktorí aktuálne pripravujú projektové návrhy, projektoví manažéri.

Miesto a čas konania: 26.9.2018 od 9:00 hod. v CVTI SR v Bratislave.

Viac informácií môžete nájsť na našej internetovej stránke: h2020.cvtisr.sk a na podujatie sa môžete prihlásiť pomocou tohto formuláru: Registrácia.

Ďalšie zaujímavé informácie: