Pilotná fáza Európskej rady pre inovácie (EIC) sa rozšíri už na budúci rok

Európska komisia rozhodla, na základe požiadavky Európskej rady z júla tohto roku, vytvoriť novú pilotný aktivitu pod EIC Pilot. Táto iniciatíva, ktorá by mala stavať na štruktúre EIC navrhnutej už pre nový rámcový program Horizon Europe, bude spustená v roku 2019 s využitím finančných prostriedkov programu Horizont 2020.

Detaily budú zverejnené v poslednom štvrťroku tohto roka.

Prvá etapa pilotnej fázy EIC sa spustila už na konci roku 2017 a podporuje inovatívne schémy SME InstrumentFast Track To Innovation a Future and Emerging Technologies (FET Open) a Horizon PrizesDruhá etapa sa zameria na spustenie akceleračných služieb s cieľom podpory prelomových (disruptive) a trh vytvárajúcich inovácií. Obe etapy sú financované z rozpočtu programu Horizont 2020.

Prehľad podporovaných schém v rámci EIC (kliknite pre vyššie rozlíšenie):

eic-pilot-instruments-2018

Vysvetlivky k schéme:

  1. žiadateľ so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k programu Horizont 2020
  2. zapojenie priemyslu: a) buď pridelenie najmenej 60% rozpočtu priemyselným účastníkom v konzorciu, alebo b) minimálne 50% účastníkov musí byť z priemyslu
  3. konzorcium FET-Open musí vždy zahŕňať aspoň 3 účastníkov z 3 rôznych členských štátov EÚ alebo pridružených krajín. Okrem týchto troch partnerov môže byť zaradená do konzorcia ďalšia právnická osoba z ktorejkoľvek časti sveta.
  4. na projekt – s možnými výnimkami

Pozrite si tiež: