V rebríčku ekoinovácií je Slovensko na 21. mieste

Podľa ekoinovačného indexu sa Slovensko radí na 21. priečku v rámci EÚ medzi skupinu tzv. dobiehajúcich krajín. Hoci sa naša výkonnosť od roku 2010 zvýšila, stále nepresahujeme 75% priemeru krajín EÚ.

Hodnotiaca tabuľka ekologických inovácií (Eco-IS) a index ekologických inovácií ilustrujú výkonnosť ekologických inovácií v členských štátoch EÚ. Zameriavajú sa na zachytenie rôznych aspektov ekologických inovácií zavedením 16 ukazovateľov zoskupených do piatich oblastí: vstupy, aktivity a výstupy ekologickej inovácie, efektívnosť zdrojov a sociálno-ekonomické výsledky.

Index ekologických inovácií poukazuje na to, ako jednotlivé členské štáty stoja v rôznych oblastiach ekologických inovácií v porovnaní s priemerom EÚ a prezentujú svoje silné a slabé stránky.

Výkonnosť jednotlivých krajín EÚ za rok 2017:

eco-is-2018

Porovnanie výkonnosti Slovenska a priemeru EÚ (2010-2017):

eco-is-2018-chart-sk-eu

Porovnanie výkonnosti Slovenska a priemeru EÚ v piatich základných oblastiach (2010-2017):

slovakia_0

Viac informácií: