Iniciatíva EK pre kvantové technológie spustila prvých 20 projektov

Vlajková iniciatíva EK pre kvantové technológie (Quantum Technologies Flagship – QT.eu) bola s rozpočtom 1 miliardy eur spustená na konci októbra vo Viedni spolu s prvými dvadsiatimi projektami.

QT.eu

QT.eu bude v priebehu nasledujúcich desiatich rokov financovať viac ako 5 000 významných európskych výskumníkov v oblasti kvantovej technológie a usiluje sa postaviť Európu do popredia druhej kvantovej revolúcie.

Jej dlhodobou víziou je rozvíjať v Európe takzvanú kvantovú sieť, kde sú kvantové počítače, simulátory a senzory prepojené prostredníctvom kvantových komunikačných sietí. To pomôže naštartovať konkurencieschopný európsky kvantový priemysel, ktorý sprístupní výsledky výskumu ako komerčné aplikácie a disruptívne technológie.

Prvé projekty QT.eu

Hlavná iniciatíva zafinancuje prvých 20 projektov s celkovou sumou 132 miliónov EUR prostredníctvom programu Horizont 2020 a od roku 2021 sa očakáva, že bude financovať ďalších 130 projektov.

Predpokladá sa, že jeho celkový rozpočet dosiahne 1 miliardu eur a poskytne finančné prostriedky pre celý kvantový hodnotový reťazec v Európe od základného výskumu až po industrializáciu a spojí výskumných pracovníkov a priemysel kvantových technológií.

QT.eu ako súčasť Future and Emerging Technologies (FET) v H2020

Od roku 1998 poskytuje program EÚ pre Budúcnosť a nové technológie (Future and Emerging Technologies – FET) približne 550 miliónov EUR na financovanie kvantového výskumu v Európe. EÚ tiež financovala výskum v oblasti kvantových technológií prostredníctvom Európskej rady pre výskum (ERC). Iba od roku 2007 ERC financovalo viac ako 250 výskumných projektov súvisiacich s kvantovými technológiami v hodnote približne 450 miliónov EUR.

Iniciatíva Quantum Technologies je v súčasnosti podporovaná programom Horizont 2020 ako súčasť programu FET, ktorý v realizuje aj dve ďalšie vlajkové lode (Grafén a Ľudský mozog). Program FET podporuje rozsiahle výskumné iniciatívy, ktoré majú viesť k významným vedeckým pokrokom a premeniť ich na hmatateľné inovácie, ktoré prinášajú výhody pre hospodárstvo a spoločnosť v celej Európe.

Iniciatíva Quantum Technologies je tiež súčasťou Európskej iniciatívy pre cloud iniciovanej EÚ v apríli 2016 ako súčasť série opatrení na podporu a prepojenie národných iniciatív na digitalizáciu európskeho priemyslu.

Viac informácií:

QTI