Spúšťajú sa dve nové znalostné a inovačné spoločenstvá (KIC): pre mestskú mobilitu a výrobu (aj s účasťou Slovenska)

EIT oznámil názvy víťazných tímov, ktoré vytvoria nové inovačné spoločenstvá (znalostné a inovačné spoločenstvá – KICs): EIT Manufacturing a EIT Urban Mobility. Tieto dve celoeurópske partnerstvá spájajú organizácie z podnikateľského sektora, vzdelávania a výskumu, ako aj verejného sektora, s cieľom nájsť riešenia pre výzvy prostredníctvom inovácií a prispieť k rastu trvalo udržateľného rozvoja a tvorbe pracovných miest v celej Európe. Informuje SLORD.

V EIT Manufacturing sa účastnia aj dve slovenské organizácie:

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Spinea

eit-manufacturing-goals-2030

EIT je už v súčasnosti tvorené ôsmymi inovačnými spoločenstvami, ktoré posilňujú spoluprácu inovátorov v Európe. Prístup EIT je zameraný na vzdelávanie a na podporu inovácií a po rozšírení o dve nové komunity vytvorí ešte viac príležitostí pre talentovaných podnikateľov a študentov v celej EÚ. V Európe je nevyhnutné nájsť inovatívne riešenia pre naliehavé problémy v oblasti výroby a mestskej mobility. Riešenia s pridanou hodnotou v podobe inovácií pomôžu budovať konkurencieschopnú Európu.

Prečítajte si viac: