APVV čiastočne refunduje náklady prípravy projektov H2020 pre ďalších 10 projektov (výzva je už uzavretá)

APVV dňa 5.12.2018 zverejnila piate rozhodnutie o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy PP H2020. Výzva bola k 30.11.2018 uzavretá.

Viac informácií:

apvv-nazov