Spoločné podniky EÚ v oblasti výskumu: priaznivý posudok pre všetky okrem jedného

Európsky dvor audítorov schválil účtovné závierky všetkých spoločných podnikov EÚ za rozpočtový rok 2017 a k finančným operáciám všetkých spoločných podnikov s výnimkou jedného vydal výroky bez výhrad.

V prípade spoločného podniku ECSEL, ktorý sa zaoberá elektronickými komponentmi a systémami, audítori zistili problémy, ktoré v niektorých prípadoch bránili účinnému fungovaniu vnútornej kontroly.

Audítori uverejnili výročné správy ôsmich spoločných podnikov EÚ pre výskum a zhrnutie výsledkov auditu. Spoločné podniky sú verejno-súkromné partnerstvá EÚ s priemyselnými a výskumnými zoskupeniami a členskými štátmi. Zamestnávajú približne 700 pracovníkov a zohrávajú dôležitú úlohu pri plnení konkrétnych aspektov politiky EÚ v oblasti výskumu.

Celkový rozpočet spoločných podnikov v roku 2017 dosiahol 2,1 mld. EUR, čiže 2 % celkového rozpočtu EÚ. Partneri zastupujúci priemysel a výskum poskytujú nepeňažné príspevky vykonávaním prevádzkových činností a finančné príspevky na administratívne a prevádzkové náklady.

Viac informácií v správe: Summary of results from the ECA’s 2017 annual audit of the European research Joint Undertakings

Zdroj: ECA

Pozrite si tiež: