Výskedky výzvy iniciatívy Startup Sharks. Do USA vycestuje 5 slovenských startupov

Iniciatíva Startup Sharks zameraná na zlepšenie podmienok pre startupy poskytuje slovenským startupom prostredníctvom komponentu 3 – Startup Ocean možnosť vycestovať na stážový pobyt do prestížnych centier na podporu podnikania v zahraničí. V decembri uspelo 5 slovenských startupov, ktoré vycestujú do USA.

Na základe zverejnenej výzvy zasadla 10. decembra 2018 odborná komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom vo forme zabezpečenia účasti na medzinárodnom stážovom pobyte v Cambridge Innovation Center v Cambridge, MA (USA).

Päť úspešných žiadateľov (MSP) získalo zabezpečenie pobytu v období od 1.2.2019 do 28.2.2019 pre dvoch svojich zástupcov. Pobyt zahŕňa možnosť využiť pracovné miesto, mentoringové a konzultačné služby a množstvo workshopov a networkingu priamo v Massachusetts.

Úspešní žiadatelia:

  • Biotron Labs s. r. o.
  • vacatuner s. r. o.
  • Luigi’s Box, s.r.o
  • Event Advisor s.r.o.
  • VIRTUAL EVERYTHING s.r.o.

Zdroj: SBA