Priemyselný výskum v Európe rastie, no stále nie tak rýchlo ako v USA alebo Číne. V EÚ dominuje automobilový priemysel, zdravotníctvo a výrobcovia IKT

Firmy v Európskej únii už po ôsmy rok po sebe zvýšili svoje investície do výskumu a vývoja. V roku 2017 investovali do výskumu a vývoja o 5,5% viac ako pred rokom. Tento rast je ťahaný najmä odvetviami automobilového priemyslu, zdravotníctva a IKT. Štatistiku prináša štúdia “The 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard”

eu-rd-scoreboard-2018-banner

2500 najvýznamnejších priemyselných hráčov na celom svete zvýšilo v minulom roku svoje investície do výskumu a vývoja o 8,3%.

Rast investícií firiem so sídlom v EÚ však prekonávajú americkí a čínski spoločnosti. Prví zvýšili investície do výskumu a vývoja v minulom roku o 9%, druhí o 20%.

Hodnotiaca tabuľka 2018 zahŕňa 2500 svetových spoločností, ktoré investovali do roku 2017 najväčšie sumy do výskumu a vývoja. Tieto spoločnosti so sídlom v 46 krajinách investovali do výskumu a vývoja minimálne 25 miliónov EUR na spoločnosť a celkovo 736,4 miliárd EUR, čo predstavuje približne 90% výskumu a vývoja financovaného firmami.

Počet týchto firiem v EÚ:

eu-rd-scoreboard-2018-invest-eu.png

Počet týchto firiem vo svete:

eu-rd-scoreboard-2018-invest-world.png

Výskum a vývoj sa vo veľkej miere koncentruje podľa krajiny a regiónu sveta. Top 3, 5 a 10 krajín zodpovedajú za 62%, 75% a 91% celkových investícií do výskumu a vývoja:

eu-rd-scoreboard-2018-countries-world.png

577 spoločností v EÚ investovalo do výskumu a vývoja 200,1 miliárd eur, čo je významné zvýšenie v tomto období (5,5%), hoci pomalšie ako v predchádzajúcom roku. Podiel jednotlivých krajín EÚ je nasledovný:

eu-rd-scoreboard-2018-countries-eu.png

Celosvetový rast výskumu a vývoja bol vedený odvetviami služieb IKT a výrobných odvetví (13% a 11%), po ktorých nasledovalo odvetvie zdravotníctva (7,7%), zatiaľ čo najnižší výsledok v oblasti výskumu a vývoja zaznamenal priemysel (3,3%) a odvetvie letectva a obrany (-4,3%).

Najväčší príspevok jednotlivých sektorov na k rastu výskumu a vývoja v EÚ dosiahol automobilový priemysel, zdravotníctvo a výrobcovia IKT:

eu-rd-scoreboard-2018-sectors-eu.png

Zo svetového hľadiska vedú výrobcovia IKT pred zdravotníctvom a automobilovým priemyslom:

eu-rd-scoreboard-2018-sectors-world.png

Spoločnosti EÚ posilnili svoju špecializáciu v sektore medium-high tech a výrazne zvýšili svoj príspevok na výskum a vývoj v oblasti automobilov o viac ako 6 percentuálnych bodov v celosvetovom meradle. Na rozdiel od toho spoločnosti EÚ znížili svoj celosvetový podiel na výskume a vývoji v odvetviach IKT o viac ako 8 percentuálnych bodov a v menšom rozsahu v odvetviach s low tech a chemikáliami.

V súlade so zmenami v oblasti výskumu a vývoja zvýšili čisté tržby spoločností v EÚ svoju celosvetovú váhu v automobilovom, leteckom a obrannom priemysle a v odvetví zdravotníctva, pričom v odvetviach IKT a v menšej miere v low tech výrazne klesli.

Za posledných 10 rokov sa podiel výskumu a vývoja podnikov v EÚ na celkovom výskume a vývoji prakticky nezmenil a zodpovedá približne hodnote 30%. Hlavná zmena v tomto ukazovateli je zaznamenaná pre japonské spoločnosti, ktorých podiel na výskume a vývoj klesol o cca. 6 percentuálnych bodov. Strata podielu výskumu a vývoja zo strany japonských spoločností zodpovedá nárastu podielov na výskum a vývoj pre ostatné krajiny / regióny, najmä pre spoločnosti so sídlom v Číne.

Investície do výskumu a vývoja a trendy čistého predaja: EÚ

eu-rd-scoreboard-2018-rd-net-sales-eu.png

Investície do výskumu a vývoja a trendy čistého predaja: USA

eu-rd-scoreboard-2018-rd-net-sales-us.png

Investície do výskumu a vývoja a trendy čistého predaja: Čína

eu-rd-scoreboard-2018-rd-net-sales-china.png

Zdroj/Viac informácií: