Výsledky mobilitných projektov Marie Skłodowska-Curie Actions. Bolo podporených 154 slovenských vedcov za 7,6 milióna eur

V decembri 2018 bola zverejnená aktualizácia informačných listov o Akciách Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA) v programe Horizont 2020. Informačné listy poskytujú prehľad základných štatistík o účasti členských štátov EÚ, krajín pridružených k programu Horizont 2020 a tretích krajín v MSCA.

Aktuálne sa Slovensko v počte účastí nachádza na 23. mieste EÚ:

msca-2018-12

Súhrn výsledkov za Slovensko:

  • podporených 154 slovenských vedcov
  • 35 slovenských organizácií zapojených do MSCA
  • rozpočet pre slovenské organizácie 7,6 milióna eur
  • 126 výskumníkov ide do slovenských organizácií
  • najviac výskumníkov na Slovensko prichádza z ČR, Maďarska a Poľska
  • najviac slovenských výskumníkov smeruje do Rakúska, ČR a USA

Viac informácií:

Pozrite si tiež:

Použité informácie zo SLORD.sk a Európskej komisie.