Konferencia: Podpora výskumu v rámci EÚ – Skúsenosti projektu ImageInLife (19.2.2019, Bratislava) 

Konferencia sa bude zaoberať financovaním výskumu a mobility v rámci EÚ – príďte a získajte informácie o  finančných prostriedkoch EÚ pre vašu výskumnú činnosť, o možnostiach doktorandského štúdia a mobility.

  • Dátum konania: 19. február 2018 o 13:30
  • Miesto konania: Akademický park, Univerzita Komenského, Ilkovičova 8, Bratislava

14 doktorandov a výskumných pracovníkov projektu MSCA ImageInLife bude hovoriť o svojej skúsenosti v rámci európskych školiacich sietí a odpovedať na konkrétne otázky. Program EÚ pre výskum a inovácie, ako aj Akcie MSCA budú prezentované Národnými kontaktnými bodmi pre program Horizont 2020.

Podrobnejšie informácie a registráciu nájdete tu.

Brožúra projektu ImageInLife.