FET Innovation Launchpad zafinancoval prvých 25 projektov

Prvé hodnotenie opatrení na podporu inovácií v rámci iniciatívy “Inovácie v budúcnosti a rozvíjajúcich sa technológiách” (Future and Emerging Technologies – FET) v rámci pilotného projektu Európskej inovačnej rady (EIC) vybralo prvých 25 návrhov.

fet-launchpad-results

Projekty Innovation Launchpad sú krátke a s malým rozpočtom, no sú veľmi praktické a užitočné, pokiaľ ide o pomoc nedávno dokončenému alebo prebiehajúcemu projektu FET pri štúdiu potenciálnych trhov, komercionalizácii produktov alebo modernizácii úrovne pripravenosti technológií (TRL). To sú všetky ciele novo vybraných projektov.

Dôležité odkazy (stránky Európskej komisie):