Výsledky Slovenska v iniciatíve Bio-Based Industries

Pred niekoľkými mesiacmi som písal o úspechu Slovenska v iniciatíve Bio-based Industries (BBI). Teraz si môžete pozrieť prehľad slovenských projektov a leták o našej účasti.

bbi-slovakia

Stiahnite si leták o Slovensku v BBI (PDF).

Projekty s účasťou slovenských partnerov:

 • BIOBRIDGES
  Bridging Consumers, Brands and Bio Based Industry to improve the market of sustainable bio-based products
 • BIOSKOH
  BIOSKOH’s Innovation Stepping Stones for a novel European Second Generation BioEconomy
 • BIOWAYS
  Increase public awareness of bio-based products and applications supporting the growth of the European bioeconomy
 • Dendromass4Europe
  Securing Sustainable Dendromass Production with Poplar Plantations in European Rural Areas
 • EXCornsEED
  Separation, fractionation and isolation of biologically active natural substances from corn oil and other side streams.
 • VALUEMAG
  Valuable Products from Algae Using New Magnetic Cultivation and Extraction Techniques

Združenie Bio-based Industries si kladie za cieľ znížiť závislosť EÚ na fosílnych palivách a produktoch z nich. Zameriava sa na východiskové suroviny, biorafinérie ako aj komerčné a politické aspekty ich rozšírenia. Na obdobie rokov 2014-2020 má financie vo výške 3,7 miliardy eur, z čoho je takmer miliarda zo zdrojov programu Horizont 2020 a 2,7 miliardy je zo súkromných zdrojov.

Zdroj/Viac informácií: