Slovensko je v rámci programu Horizont 2020 najúspešnejšie v oblasti Bio-based Industries. Z krajín EÚ sme na 8. mieste

Spoločný podnik Bio-based Industries si kladie za cieľ využívať obnoviteľné prírodné zdroje a inovatívne technológie pre zelenšie produkty každodennej potreby. Práve táto oblasť je v programe Horizont 2020 slovenskou najúspešnejšou. 

Získali sme 5 projektov s celkovým financovaním 21,8 milióna eur, ktoré realizuje 9 organizácií. Tak sa Slovensko radí na 8. miesto v rámci EÚ a prekonáva Veľkú Britániu, Švédsko či Írsko.

bbi-funding-per-country-2018

Spoločné podniky (Joint Undertakings), tiež nazývané ako PPP (verejno-súkromné partnerstvá), sú aktívne v mnohých oblastiach strategického významu pre EÚ a fungujú ako združenia významných hráčov v príslušných oblastiach.

Združenie Bio-based Industries si kladie za cieľ znížiť závislosť EÚ na fosílnych palivách a produktoch z nich. Zameriava sa na východiskové suroviny, biorafinérie ako aj komerčné a politické aspekty ich rozšírenia. Na obdobie rokov 2014-2020 má financie vo výške 3,7 miliardy eur, z čoho je takmer miliarda zo zdrojov programu Horizont 2020 a 2,7 miliardy je zo súkromných zdrojov.

V téme Bio-based Industries (BBI) bolo doposiaľ celkovo zafinancovaných 65 projektov so 608 účastníkmi v celkovej sume 430 miliónov eur.

Úspešné organizácie zo Slovenska (zoradené podľa získaného príspevku z Európskej únie – príspevok je uvedený v zátvorke v eurách):

  1. Energochemica Trading a.s. (dva projekty: 13 441 418 a 2 234 550)
  2. Farma Oborín s.r.o. (3 069 500)
  3. IKEA Industry Slovakia s.r.o. (1 122 795)
  4. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (659 375)
  5. Chemko a.s. (589 006)
  6. Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied (417 000)
  7. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie (185 875)
  8. PEDAL Consulting s.r.o. (102 500)
  9. BIOPHIL Central Europe s.r.o. (bez finančného príspevku)

Momentálne je otvorená výzva na predkladanie návrhov BBI JU Call for proposals 2018 s uzávierkou 6. septembra 2018 a financovaním 115 mil. eur.

Zdroj/Viac informácií:


Pozrite si tiež na InnoNews.blog: