Slovenské firmy získali ďalšie 2 projekty SME Instrument, fáza 1

Vo februárovej výzve na štúdie realizovateľnosti pre prelomové produkty uspeli z 32 ďalšie 2 slovenské firmy a tak sa počet úspešných firiem, ktoré doteraz získali financovanie, zaokrúhlil na 20. Celkovo z vyše 2700 návrhov Európska komisia vybrala 274 projektov, ktoré získajú po 50 tisíc eur.

Medzi úspešné firmy sa prebojovali aj dva slovenské projekty firiem:

  • GOSPACE Tech s.r.o.
    Bratislava (koordinátor)
    Projekt: Feasibility Study for Fleximodo – Smart IoT Sensors with Software for Parking Management
  • Usability Engineering Center, s.r.o.
    Trnava (koordinátor)
    Projekt: EU-wide internet banking application for managing more accounts from multiple banks in one place

Zoznam všetkých (20) úspešných slovenských firiem a projektov nájdete tu.