EÚ pridá ďalších 100 miliónov eur na výskum a mobilitu študentov

Európska komisia (EK) navrhla pridať 100 miliónov eur na financovanie ťažiskových programov EÚ Horizont 2020 a Erasmus+. Spolu s týmto zvýšením v roku 2019 dosiahne celkový rozpočet na výskum a mobilitu študentov 15,2 miliardy eur. 

Komisia sa pri svojom návrhu opiera o dohodu Európskeho parlamentu a Rady EÚ o eurorozpočte na rok 2019. Dodatočné finančné prostriedky pre oba uvedené programy by umožnili EÚ dôraznejšie reagovať aj na také pálčivé problémy, akými sú klimatické zmeny. Niektoré programy v oblasti vzdelávania bude vďaka dodatočným zdrojom možné nastaviť tak, aby lepšie vyhovovali potrebám trhu práce.

Eurokomisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger v tejto súvislosti pripomenul, že inštitúcie EÚ sa vlani v decembri dohodli na navýšení tohtoročného rozpočtu na výskum a mobilitu študentov. “Dnes k doteraz vyčleneným prostriedkom pridávame 100 miliónov eur. Pre výskumných pracovníkov a študentov v Európe je to výborná správa, budú môcť počítať s väčšou podporou EÚ na svoje projekty,” opísal situáciu komisár.

EK spresnila, že z novopridaných 100 miliónov eur sa 80 miliónov eur použije na výskum v oblasti klímy v rámci programu Horizont 2020, ktorý v EÚ zastupuje výskum a inovácie. Únii to má pomôcť dosiahnuť ambiciózny cieľ venovať 35 % rozpočtu programu Horizont 2020 na výskum v oblasti klímy.

Zvyšných 20 miliónov eur pôjde na podporu programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport v Európe známeho ako Erasmus+. Dodatočné prostriedky pomôžu zároveň aj pri budovaní európskych univerzít. Ide o novú únijnú iniciatívu, ktorá by sa mala do roku 2025 stať pilierom európskeho vzdelávacieho priestoru.

Do roku 2021 by chcela EÚ zriadiť 12 európskych univerzít, na ktorých budú môcť študenti získať titul kombináciou štúdií vo viacerých krajinách Únie. Táto iniciatíva chce napomôcť medzinárodnej konkurencieschopnosti európskych univerzít v EÚ, ako aj za jej hranicami.

Návrh Komisie musí ešte schváliť Európsky parlament aj Rada EÚ (členské krajiny).

Zdroj: TASRTlačová správa EK