Mapa slovenského inovačného ekosystému

Slovenský inovačný ekosystém nebol nikdy taký rozmanitý a neposkytoval toľko možností ako teraz. Innovation Map Slovakia od SAPIE poskytuje komplexný prehľad kľúčových hráčov, ktorí vytvárajú prostredie priaznivé pre inovácie na Slovensku.

sapie-inovacna-mapa

Mapa, online webová databáza mapuje slovenských inovátorov do piatich kategórií, je pravidelne aktualizovaná a voľne dostupná na tejto adrese.

Zdroj: SAPIE