Víťazi súťaže Vedec roka SR 2018

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2018.

vedec-roka-2018
Víťazi Vedec roka 2018: p. Zeleňák, p. Baláž, p. Piteľ, p. Zohn, p. Grošek

Za rok 2018 získali ocenenia v jednotlivých kategóriách tieto osobnosti:

  • V kategórií Vedec roka: doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Za prínos k zavedeniu a rozvoju unikátnej problematiky usporiadaných nanopórovitých materiálov typu metaloorganických sietí a usporiadanej mezopórovitej siliky v rámci Slovenska a štúdium ich aplikácie ako sorbentov, inteligentných nosičov liečiv a magnetických materiálov.
  • V kategórii Mladý vedecký pracovník: RNDr. Matej Baláž, PhD., Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied v Košiciach. Za významný inovačný prínos a početné publikácie vo vednej oblasti „mechanochémia“ v roku 2018.
  • V kategórii Inovátor roka: prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach so sídlom v Prešove. Za inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie a riadenia strojov a procesov chránené patentmi a úžitkovými vzormi.
  • V kategórii Technológ roka: Ing. Jozef Zohn, ASKOZVAR, s.r.o., Košice. Za zavedenie technológie zvárania trojzložkovým plynom pri zhotovovaní oceľových konštrukcií a prínos v oblasti technológie zvárania na Slovensku.
  • V kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Za jedinečný prínos pre propagáciu slovenskej vedy na pôde Severoatlantickej aliancie, dlhodobú úspešnosť v získavaní zahraničných grantov a za získanie ocenenia vedeckého programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť „Najlepší projekt NATO za posledných desať rokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti“.

Viac informácií, profily a videomedailóny: Veda a technika