Nový ERA Portál Slovensko

CVTI SR spustilo nový informačný portál o Európskom výskumnom priestore (ERA), kde nájdete informácie o ERA, programe Horizont 2020 ako aj iných európskych programoch.

era-portal-sk

Viac informácií: ERA Portál Slovensko