Vízia pre európsky priemysel do roku 2030

K dispozícii je nová expertná správa o európskom priemysle do roku 2030 s agendou zameranou na riešenie klimatických zmien a spoločenských výziev, transformácie v rámci celého sveta a globálnej konkurencieschopnosti.

vision-industry-2030

Zameriava sa na trendy, hlavné faktory úspechu a návrh opatrení na dosiahnutie vízie pre rok 2030.

Štúdiu si môžete stiahnuť tu (PDF)