SAV predstavila strategické dokumenty smerovania vedy v SR

Slovenská akadémia vied (SAV) predstavila strategické dokumenty smerovania vedy na Slovensku. Reaguje tak na roky chýbajúce podklady, ktoré by mali určiť priority vo vede a výskume.

sav-tlacovka
Na snímke zľava predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík a predseda Učenej spoločnosti Slovenska Peter Moczo počas tlačovej konferencie Slovenskej akadémie vied (SAV) k predstaveniu strategických dokumentov smerovania vedy na Slovensku 4. júla 2019 v Bratislave. Foto: TASR – Pavol Zachar

Akadémia sa preto spojila s univerzitami, priemyselným sektorom s Učenou spoločnosťou Slovenska, aby pripravili základnú analýzu súčasnej situácie v oblasti vedy i výskumu a víziu pre Slovensko i SAV.

Predseda SAV Pavol Šajgalík upozornil na to, že na Slovensku momentálne absentuje Štátna vedná politika. V súčasnosti má Slovensko jediný dokument, ktorý sa zaoberá vedeckou prácou, a to Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR z roku 2013. Tá však nenahrádza Štátnu vednú politiku. Podľa SAV chýba aj koncepcia vedy.

V dokumente Iniciatíva sa píše, že investovanie do excelentného výskumu, kvalitného vzdelávania a rozvoja poznania sa výrazne prejaví v ekonomickom raste, vo zvýšení kvality života a kultúrno-spoločenskom pokroku. Vedci v materiáli upozorňujú na nízku podporu zo strany štátu, zlé rozdeľovanie celkovej finančnej podpory, na nízku výkonnosť výskumu, veľkú mieru predstierania vedeckej kvality či na predimenzovanú sieť vysokých škôl i nedostatočný rozvoj vysokoškolského vzdelávania.

Zdroj, viac informácií a videá: TASR