Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019 (22.-24.10.2019)

V poradí už deviaty ročník podujatia s medzinárodnou účasťou je venovaný téme „Autorské práva, priemyselné práva a vývojová spolupráca v oblasti softvérových riešení“. Podujatie sa uskutoční v termíne 22. – 24. októbra 2019, v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava).

Prvý deň podujatia sa v poobedných hodinách uskutoční panel, ktorého program zastreší partner podujatia (informácie doplníme čoskoro).

Druhý deň bude venovaný Konferencii zameranej na oblasť transferu technológií, v rámci ktorej bude už tradične slávnostne vyhlásený víťaz súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2019.

Tretí deň v doobedných hodinách prebehne stretnutie členov združenia Národné centrum transferu technológií SR a poobede sa vybraní zástupcovia univerzít a SAV zúčastnia B2B rokovaní v rámci podujatia Slovenská kooperačná burza (SARIO), ktoré bude prebiehať v Hoteli Bratislava.