Seminár: Projekty Horizont 2020 – transfer technológií a GDPR (26.9.2019, Bratislava)

Národná kancelária programu Horizont 2020 organizuje zameraný seminár s názvom “Projekty H2020 – transfer technológií a GDPR”.

technology-transfer

Zameranie podujatia:

  • prípravu podnikateľského plánu v inovačných projektoch, po skončení projektov Horizontu 2020,
  • cenové nastavenia odmien pri komercionalizácii duševného vlastníctva,
  • štandardizáciu v Európskej únii,
  • obchodné tajomstvo ako podklad pre priemyselné a autorské práva,
  • úpravu ochrany osobných údajov v medzinárodných projektoch,
  • iné osobitné otázky, ktoré sa týkajú vnútorných nastavení vedecko – výskumných inštitúcií.

Seminár sa bude konať dňa 26.09.2019 od 9:00 hod. v priestoroch konferenčnej miestnosti Centre vedecko-technických informácií SR.

Program a registrácia na podujatie