Ako hrozba klimatických zmien mení podnikanie

Správa „Dva stupne transformácie“ bola vypracovaná World Economic Forum v spolupráci s Alliance of CEO Climate Leaders – vedúcou komunitou podporovanou iniciatívou Svetového ekonomického fóra o vytvorení iniciatívy “Budúcnosť životného prostredia a bezpečnosti prírodných zdrojov”.

wef-climate-change

Rozbeh do roku 2020 je rozhodujúcim obdobím na dosiahnutie pokroku v súlade s vedou, ak sa má svet vyhnúť najhorším dôsledkom zmeny klímy. Zmena klímy bude formovať spôsob, akým podnikáme už desaťročia.

Podnikanie zohráva zásadnú úlohu pri obmedzovaní emisií uhlíka, ale úspech nie je len o krokoch jednotlivých spoločností. Podnikanie, sektory, štáty a regióny musia konsolidovať úsilie o vytvorenie zmeny na dostatočne veľkej úrovni, aby zastavili krízu.

Správa odhaľuje, čo sa už deje, spája príklady podnikateľov, spoločností a sektorov z celého sveta, inteligentnej práce, nového myslenia a inovácií. Zdôrazňuje príklady, ktoré môžu nasledovať iní, aby transformácia bola rýchlejšia ako kedykoľvek predtým.

Kompletnú správu si stiahnite tu (PDF)