Ako fungujú európske agentúry?

Vedeli ste, že EÚ prevádzkuje 41 agentúr, ktoré v roku 2018 hospodárilo s rozpočtom vyše 11 miliárd eur? Pozrite si infografiku a mapku ich umiestnenia v EÚ. Na Slovensku sa nachádza ELA – Európsky orgán práce (European Labour Authority).

eu-agencies

Stiahnite si publikáciu “EU agenciens in brief”.