eSSIF-Lab podporí v dvoch výzvach vývoj riešení samostatnej zvrchovanej identity (SSI) grantami za vyše 100 tisíc eur

Európske laboratórium nezávislej zvrchovanej identity (eSSIF-Lab) bude podporovať vývoj riešení samostatnej zvrchovanej identity (Self-Sovereign Identity – SSI), ako sú aplikácie (napr. pre digitálne peňaženky) alebo protokoly (napr. na vyžiadanie alebo prerokovanie overiteľných údajov a reagovanie na túto žiadosť), ktoré umožňujú integráciu existujúcich a pripravovaných technológií SSI (napr. založené na blockchaine). Uzávierka prvej výzvy je 30. apríla 2020.

essif-lab

V rámci “First Business-oriented Call” musia byť navrhované riešenia na úrovni technologickej pripravenosti (TRL) 6 až 8 a na úrovni investičnej pripravenosti (IRL) od 5 do 7 a navrhované aplikácie alebo protokoly by mali patriť do koncepcie SSI (t.j. technológie, ktoré umožňujú jednotlivcom kontrolovať ich elektronickú podobu totožnosti a chrániť ich súkromie).

Všeobecné komerčne konkurenčné komponenty a služby SSI vyvinuté v rámci tejto otvorenej výzvy sa budú uplatňovať neskôr v oblastiach ako HealthTech, elektronická verejná správa či vzdelávanie.

Informácie o výzve eSSIF-Lab “First Business-oriented Call”:

  • Termín uzávierky: 30. apríla 2020, 13:00 (CET)
  • Očakávané trvanie projektu: 8-mesačný akceleračný program v 3 etapách
  • Maximálna výška finančnej podpory pre firmy: do 106 000 EUR
  • Prihláška žiadostí na financovanie

Program tiež otvoril výzvu “Infrastructure-oriented Call”. Táto výzva je otvorená pre inovátorov v oblasti SSI a bude financovať vybrané projekty do 155 000 EUR. Výzva orientovaná na infraštruktúru sa zameria na poskytovanie komponentov s otvoreným zdrojom, napríklad vrstvy SSI-úloh, protokolov SSI alebo krypto vrstvy. Vyžaduje sa interoperabilita, škálovateľnosť alebo vlastnosti, ktoré poskytujú všeobecné obchodné výhody.

Informácie o výzve eSSIF-Lab “Infrastructure-oriented Call”:

eSSIF-Lab je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Pozrite sa aj na ďalšie kaskádové projekty v iných oblastiach.