EIT Manufacturing: Výzva na podávanie prihlášok v rámci Gazelle Accelerator programme

EIT Manufacturing otvoril novú výzvu na podávanie prihlášok v rámci Gazelle Accelerator Programme, ktorá je určená pre už existujúce technologické start-upy a malé a stredné podniky, pričom cieľom je podporiť ich  akcelerovaním a rozšírením ich medzinárodných obchodných a inovačných kapacít. Uzávierka na podávanie prihlášok je 25.05.2020

gazelle-eit-manufacturing

Gazelle Accelerator plánuje v rámci 2 otvorených výziev v roku 2020 vybrať 50 spoločností, pričom každá výzva bude orientovaná na špecifické technologické oblasti. Podrobné informácie o výzve nájdete na stránke EIT Manufacturing.

Tematicky je výzva zameraná na oblasti:

  • Analytics & Artificial Intelligence
  • Internet of Things
  • Simulation & Augmented/Virtual Reality
  • Sustainable Manufacturing

EIT Manufacturing je jedným z inovačných spoločenstiev, ktoré patria pod EIT a zameriava sa na oblasť priemyselnej výroby. Kontaktným bodom pre EIT Manufacturing na Slovensku je EIT Manufacturing Hub Slovakia situovaný na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, pričom aktivity vykonáva Projektové stredisko STU.

Kontaktná osoba pre EIT Manufacturing Hub Slovakia: Mgr. Erika Hlavatá, mobil: +421 917 669 250, email: erika.hlavata@stuba.sk