Najinovatívnejšou krajinou EÚ je Švédsko. Slovensko je na 21. mieste. Pozrite si výsledky European Innovation Scoreboard 2020

Európska komisia (DG GROW) vydala každoročný Európsky porovnávací prehľad inovácií (European Innovation Scoreboard 2020), ktorého cieľom je porovnať výskumnú a inovačnú výkonnosť krajín EÚ a vybraných tretích krajín.

eis-2020

Európsky porovnávací prehľad inovácií ukazuje, že na globálnej úrovni EÚ stále prekonáva Spojené štáty, Čínu, Brazíliou, Rusko, Južnú Afriku a Indiou. Správa tiež poukazuje na to, že od roku 2012 EÚ viac zaostáva za Južnou Kóreou, Austráliou a Japonskom.

Výsledky ukazujú, že inovačná výkonnosť EÚ sa od roku 2012 zvýšila o 8,9%. Výkonnosť sa od roku 2012 zvýšila v 24 krajinách EÚ, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v Litve, Malte, Lotyšsku, Portugalsku a Grécku.

Švédsko je naďalej lídrom EÚ v oblasti inovácií, nasleduje Fínsko, Dánsko a Holandsko. Tento rok sa Luxembursko (predtým silný inovátor) pripojí k lídrom v oblasti inovácií, zatiaľ čo Portugalsko (predtým mierny inovátor) sa pripojí k skupine silných inovátorov.

Slovensko patrí naďalej medzi miernych inovátorov. Skončilo na 21. mieste.

Viac informácií

Text: CZELO