Inšpirujte sa príkladmi dobrej praxe v oblasti digitalizácie a klastrových politík z Európy

Švédska digitalizačná metodika Kickstart, portugalské vouchery pre priemysel 4.0, ale aj slovenské sektorovo riadené inovácie, či platforma Industry4UM – to je len zopár z celkovo 30 identifikovaných príkladov dobrej praxe v rámci medzinárodného projektu INNO INDUSTRY, zameraného na podporu klastrov a ich úlohy v rámci transformácie priemyslu 4.0.

innoindustry

Podľa programu Interreg Europe je dobrá prax definovaná ako iniciatíva (napr. projekt, proces alebo metóda) v súlade s cieľmi programu, ktorá sa ukázala ako úspešná v jednom regióne a môže byť prínosná pre iné regióny. Preukázaný úspech znamená, že dobrá prax už priniesla hmatateľné a merateľné výsledky pri dosahovaní konkrétneho cieľa. 30 úspešných príkladov v rámci INNO INDUSTRY pochádza celkovo z 10 regiónov/krajín EÚ. Tu sú niektoré z nich v skratke:

  1. Vouchery pre priemysel 4.0 – portugalská iniciatíva pre podporu individuálnych projektov MSP, poskytovaná maximálne počas 12 mesiacov, zameraná na získanie poradenských služieb pre zmapovanie súčasnej situácie v podniku. Výsledkom je identifikovanie vhodnej stratégie vedúcej k prijatiu moderných technológií a/alebo procesov, ktoré umožňujú uskutočniť prelomové zmeny v biznis modeli podniku. Jedná sa najmä o oblasti ako produkt alebo zákaznícky segment, dizajn, manažment online kampaní, elektronický obchod a iné. Voucher má hodnotu 7500 EUR a výška prefinancovania je 75%.
  2. Dom digitalizácie – alebo ekosystém Dolného Rakúska pre digitálnu transformáciu je iniciatíva započatá v roku 2018, ktorá pomáha podnikom v regióne s ich digitálnou transformáciou. Pomoc je poskytovaná formou jednoduchého prístupu k informáciám, tréningu, infraštruktúry a spájaním s potenciálnymi partnermi. Sieť kontaktných osôb v spolupráci s organizáciami na podporu podnikania, ako napr. klastre, oslovuje MSP „v ich jazyku“ a pomáha im s technologickým transferom v spoločných projektoch. Súčasťou iniciatívy je interaktívna platforma (www.virtuelleshaus.at) s lokálnymi príkladmi dobrej praxe, ktorá zároveň ponúka aj matchmaking a po novom aj crowdfundingové kampane pre financovanie otvorených inovácií. Medzi úspechmi iniciatívy možno spomenúť nové formáty odbornej kvalifikácie (blockchainový summit, letný kódovací kemp alebo tréning pre učiteľov), či nové technické riešenia (napr. spolu s potravinovým klastrom vyvinutý systém na odhadovanie rizika jarného mrazu vo vinohradníctve).
  3. Digitalizačná metóda Kickstart – je švédska metóda zameraná na zvyšovanie povedomia o digitalizácii a na stimuláciu počiatočných digitalizačných aktivít MSP pre posilnenie ich konkurencieschopnosti. V rámci 6 týždňov sa na 3 bezplatných workshopoch stretnú dvaja zástupcovia z cca. 10 spoločností a podelia sa o svoje skúsenosti a nápady. Séria workshopov končí zadefinovaním konkrétnych aktivít, na ktorých budú spoločnosti pracovať. Cieľom je predstaviť manažérom MSP, čo je digitalizácia, aké príležitosti predstavuje pre ich podnik, a povzbudiť ich, aby začali s digitálnou transformáciou smerom k priemyslu 4.0. Koncepcia tohto národného projektu je navrhnutá tak, aby umožňovala vzájomné vzdelávanie medzi zúčastnenými spoločnosťami a zdieľala dobré príklady digitalizácie. Z doteraz zapojených 627 spoločností až 92 percent označilo metódu za dobrú alebo veľmi dobrú. V prieskume tiež uviedlo 81 percent z nich, že začali digitalizačný projekt alebo zvýšili tempo prebiehajúcich digitalizačných aktivít a 91 percent z nich, že dostali nové nápady, ako by mohli využiť možnosti digitalizácie. 56% spoločností  uvádza, že sa bude snažiť dokončiť svoj projekt v budúcom roku a 45% v priebehu 2 rokov.

Viac informácii o projekte a všetky príklady dobrej praxe nájdete v najnovšom interaktívnom newsletteri projektu: https://bit.ly/2ZQhtkx a na webovej stránke: www.interregeurope.eu/innoindustry.

Zdroj: Tlačová správa SBA