Nová publikácia o programe Horizon Europe v slovenčine

Horizon Europe je už 9. rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, navrhnutý na obdobie rokov 2021 – 2027, ktorý nadväzuje na doterajší program Horizont 2020 (H2020). CVTI SR v rámci SK4ERA pripravili novú publikáciu, kde sa dozviete viac.

he-brozura-sk

Nájdete tu pekne rozpracované informácie o pripravovaných misiách, partnerstvách, implementácii i praktické informácie.

Stiahnite si publikáciu (PDF)

Pozrite si tiež: