Superodpočet na výskum a vývoj si zatiaľ uplatnilo len 161 subjektov

V daňových priznaniach podaných do konca marca tohto roka si superodpočet zatiaľ uplatnilo 161 subjektov v celkovom objeme takmer 40 miliónov eur. Na dani z príjmov za vlaňajšok tak ušetrili vyše ôsmich miliónov eur.

Priebežné výsledky za minulý rok naznačujú nižšie čerpanie superodpočtu v sekcii veľkoobchodu a maloobchodu, výrazné posilnenie IT sekcie a ústup z pozícií v priemyselnej výrobe. Vyplýva to z najnovšej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau.

Vlani sa zvýšila sadzba odpočtu nákladov na výskum a vývoj, a to zo 100 % na 150 %. Firmy si tak v daňových priznaniach za rok 2019 mohli v rámci superodpočtu prvýkrát zo svojho výsledného daňového základu odpočítať 1,5-násobok všetkých svojich nákladov, ktoré na vývoj a výskum vlani vynaložili. Odpočet mohli ešte zvýšiť o 100 % kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov vynaložených v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, ako to bolo už aj v predchádzajúcom roku. To všetko za predpokladu, že na tieto aktivity nevyužívali dotačné prostriedky z iného verejného zdroja.

Z analýzy vyplýva, že zatiaľ je počet subjektov úplne porovnateľný s rokom 2018, keď čerpalo superodpočet 160 subjektov. Z nich však v tom tohtoročnom ešte chýba 76 subjektov. Naopak, prvý zoznam týchto subjektov za rok 2019 poukázal na 56 nových subjektov, ktoré využili možnosť daňovej úľavy v podobe až 150 % superodpočtu.

“Doteraz preukázané čerpanie superodpočtu za rok 2019 predstavuje tretinu hodnoty uplatnenej v daňových priznaniach za celé zdaňovacie obdobie 2018 a porovnateľnú hodnotu so superodpočtom čerpaným za zdaňovacie obdobie 2017 pri 25 % sadzbe,” hodnotí finančná analytička spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau Jana Šnircová. Podľa jej slov možno očakávať, že s podávaním ďalších daňových priznaní za rok 2019 sa bude zoznam subjektov ešte významne rozširovať a úmerne tomu aj rásť objem čerpaného superodpočtu. “Či prekročí úroveň z roku 2018, keď 264 subjektov čerpalo superodpočet v celkovom objeme viac ako 120 miliónov eur, to bude závisieť aj od možností subjektov uplatniť si ho voči dostatočne vysokému kladnému daňovému základu zníženému o prípadne umorovanú stratu za rok 2019,” doplnila Šnircová.

Podľa doteraz známych výsledkov aj za rok 2019 platí, že o štátnu podporu výskumu a vývoja formou superodpočtu sa najviac uchádzali priemyselné podniky a subjekty IT sektora. IT sektor sa podieľa na počte subjektov aj na objeme superodpočtu okolo 30 %. Priemyselné podniky majú v oboch parametroch vyššie zastúpenie, ale ich podiel v počte nedosahuje polovicu, kým podiel v objeme čerpaného superodpočtu je nadpolovičný. Priebežné výsledky naznačujú zaostávanie sekcie priemyselnej výroby oproti roku 2018 v sume superodpočtu, v ktorom podiel klesol z takmer 80 % na necelých 62 % pri zachovaní podielu v počte subjektov uplatňujúcich si túto daňovú úľavu. Mohlo by však ísť len o dočasný jav, ako to bolo aj v minulých rokoch, pretože tradiční najväčší užívatelia superodpočtu v priemysle sa objavujú až v zoznamoch s odkladom daňových priznaní. Rebríček Top 10 superodpočtov úplne ovládli tieto dve sekcie národnej ekonomiky, a to v pomere šesť priemyselných podnikov a štyri IT subjekty, všetky s výškou superodpočtu nad jeden milión eur.

V štruktúre subjektov podľa krajov na Slovensku nie sú podstatné zmeny oproti roku 2018. Mierne si zatiaľ polepšil Banskobystrický kraj, čiastočne na úkor Žilinského kraja a Bratislavského kraja. Necelá tretina subjektov, ktoré vlani čerpali superodpočet, však naďalej pochádza z Bratislavského kraja.

Subjekty vo vlastníctve tuzemských osôb si udržiavajú aj v roku 2019 podiel tesne nad 70 % a nemení sa zatiaľ ani zastúpenie mikropodnikov. Subjekty do desiatich zamestnancov tvoria takmer štvrtinu a subjekty s obratom do dvoch miliónov eur tvoria viac ako 40 %.

Pozrite si aj ďalšie články na tému daňového odpočtu.

Zdroj: TASR