EU Green Deal: Najväčšia tematická výzva programu Horizont 2020 sa otvára už v septembri

V septembri 2020 budú zverejnené témy do poslednej tematicky zameranej výzvy programu Horizont 2020 s názvom “Green Deal Call”. Výzva bude otvorená od polovice septembra a uzávierky budú v januári 2021. Cieľom výzvy je zmobilizovať výskum a inovácie s cieľom podporiť spravodlivú a udržateľnú spoločenskú transformáciu.

eu-green-deal-call

Očakáva sa, že projekty prinesú hmatateľné a viditeľné výsledky relatívne rýchlo a ukážu, ako výskum a inovácie môžu poskytnúť konkrétne riešenia pre hlavné priority Európskeho ekologického dohovoru (The European Green Deal).

Európsky ekologický (zelený) dohovor je plán na dosiahnutie udržateľnosti hospodárstva EÚ, a to sa stane tak, že z klimatických a environmentálnych problémov sa stanú príležitosti vo všetkých oblastiach politiky a táto transformácia bude spravodlivá a inkluzívna.

Preto bude výzva podporovať:

 • pilotné aplikácie, demonštračné projekty a inovatívne produkty
 • inovácie pre lepšie riadenie ekologického a digitálneho prechodu
 • sociálne inovácie a inovácie hodnotového reťazca

Okrem technologického rozvoja a demonštračných aktivít výzva podporuje hľadanie nových riešení a sociálne inovácie ako nové spôsoby zapojenia občianskej spoločnosti a posilnenie postavenia občanov.

Pokiaľ ide o súčasnú pandémiu, táto výzva prispeje k ekologickému a digitálnemu oživeniu a zvýšeniu odolnosti spoločnosti, napríklad v poľnohospodárstve, urýchleniu využívania obnoviteľných zdrojov energie, čistej dopravy a modernizácii smerom k čistému a obehovému hospodárstvu.

V súčasnosti prebiehajú prípravy projektových návrhov a skladanie konzorcií, ktoré sa do výzvy zapoja. V prípade záujmu o zapojenie sa do vznikajúcich konzorcií a zasielanie ponúk na vstup do pripravovaných konzorcií nás kontaktujte. Neváhajte a dohodnite si osobnú/online konzultáciu ešte dnes, radi vám poskytneme bližšie informácie k jednotlivým témam a špecifikám výzvy programu Horizont 2020 a k Zelenej dohode pre Európu.

Výzva sa bude členiť na 11 oblastí:

 • 8 tematických oblastí, ktoré odrážajú kľúčové pracovné témy v rámci Európskej zelenej dohody. V každej oblasti sa jedna alebo viac tém zameriava na výzvy uvedené v príslušnej oblasti. Témy sa zameriavajú na konkrétne technologické a spoločenské inovácie s vysokým dosahom, ktoré môžu pomerne rýchlo napredovať v udržateľnom trende.
 • 3 prierezové (horizontálne) oblasti, ako posilnenie vedomostí, posilnenie postavenia občanov a medzinárodná spolupráca, ktoré pôjdu naprieč 8 tematickými oblasťami a ponúkajú dlhodobú perspektívu pri dosahovaní transformácií stanovených aj v rámci „Európskej zelenej dohody“ (European Green Deal).

Vznikli ako výsledok verejných konzultácií, ktoré sa realizovali od 19. 5. do 3. 6. 2020. Bolo poslaných 6000 odpovedí a nájsť ich môžete pod nasledujúcimi odkazmi:

 1. Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges
 2. Clean, affordable and secure energy
 3. Industry for a clean and circular economy
 4. Energy and resource-efficient buildings
 5. Sustainable and smart mobility
 6. Farm to Fork
 7. Restoring biodiversity and ecosystem services
 8. Zero-pollution, toxic-free environment
 9. Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
 10. Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe
 11. Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa

Časový harmonogram:

 • 3. jún 2020 – uzávierka na spätnú väzbu týkajúcu sa výzvy
 • polovica septembra 2020 – formálne prijatie výzvy na riešenie ekologických problémov; zmena a doplnenie pracovného programu Horizontu na roky 2018-2020
 • polovica septembra 2020 – zverejnenie a otvorenie výzvy
 • 22. – 24. september 2020 – príležitosť nájsť si potenciálnych partnerov v rámci EU R&I Days
 • koniec januára 2021 – uzávierka na podanie projektových návrhov

Viac informácií o výzve nájdete tu

Prevzaté informácie z ERA Portal Slovakia/Národný koordinátor Horizontu