SAPIE považuje vytvorenie grantovej podpory pre inovatívne podniky za nevyhnutné

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) považuje za nevyhnutné vytvorenie grantovej schémy pre inovatívne firmy s certifikátom Seal of Excellence.

Aktuálne je na Slovensku 15 spoločností, ktoré certifikát získali v rámci schémy EIC Accelerator (Akcelerátor Európskej rady pre inovácie v programe Horizont 2020) a grantová podpora by týmto firmám umožnila urýchlenie vstupu na trh, vybudovanie konkurenčnej pozície a následné získanie investičných prostriedkov pre ďalší rast, uviedla SAPIE.

Pozrite si zoznam 15 slovenských držiteľov Seal of Excellence.

“Sme presvedčení, že podpora najperspektívnejších slovenských firiem, ktoré šetria financie, životné prostredie a zároveň vytvárajú pracovné miesta pre ďalší rozvoj, je cesta, ktorou by malo Slovensko ísť,” uviedla SAPIE. Certifikát Seal of Excellence firmy v prípade existencie podpornej schémy na národnej úrovni, oprávňuje čerpať financie na prípravu produktu na vstup na trh.

Slovensko má podľa aliancie príležitosť vytvoriť pre vysoko hodnotené slovenské firmy finančnú schému, ktorá by nezaťažila štátny rozpočet a došlo by k čerpaniu zdrojov EÚ. Zároveň by tak vytvorila nové príležitosti pre zvýšenie zamestnanosti a boli by tak podporené firmy, ktoré majú vysoký potenciál rastu, budú prispievať do štátneho rozpočtu a budú robiť dobrú reklamu Slovensku ako krajine, v ktorej vznikajú úspešné inovatívne spoločnosti.

Zdroj: TASR