Úspešnosť v programe Horizont 2020: Írsko vs. Slovensko

Kolega Dušan Janičkovič (Národný kontaktný bod pre Horizont 2020: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy) porovnal výsledky Slovenska a o trošku menšieho Írska v rámcovom programe Horizont 2020.

Citujem nižšie jeho pôvodný komentár:

“Tento týždeň prebehla v Írsku médiami správa o vysokej úspešnosti krajiny v H2020 za roky 2014-2020. Dovolil som si pripraviť porovnanie activity v Horizonte 2020 medzi Írskom a Slovenskom – viď priložená tabuľka. Dáta nútia k hlbokému zamysleniu sa nad samými sebou.”

 Počet obyvateľovProstriedky získané z EU projektovPodpísané grantyPočet účastíSuccess ratePrijaté (eligible) projektové návrhyPočet projektových prihlášok
Írsko4,4 mil1140 mil. €  (2,2%)2147  (7.6%)3074 (2,23%)14,37%14 400  (6,2%)19 339 (2,19%)
Slovensko5,4 mil.121,2 mil. € (0,23 %)437  (1,55%)591 (0,45%)13,61%3153  (1,36%)3921 (0,44%)
Írsko / Slovensko0,89,44,95,21,064,64,9
% = podiel zo všetkých grantov Horizontu 2020. Údaje: https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/, Eurostat

Zdroj: Dušan Janičkovič, Národný kontaktný bod pre Horizont 2020: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy