Séria 6 online partnerských podujatí pre výzvu H2020 Green Deal Call (november-december)

Sieť IrRADIARE, Science for Evolution organizuje v novembri a decembri sériu partnerských podujatí zameraných na rozšírenie spolupráce pri tvorbe projektových návrhov a formovanie konzorcií do aktuálne otvorenej najväčšej tematickej výzvy H2020 Green Deal Call.

Na virtuálnom podujatí v rámci sekcie tzv. pitching session budete mať možnosť prezentovať svoju organizáciu, projektové idey, návrhy a expertízu, ktorú ponúkate v rámci jednotlivých tém výzvy H2020 Green Deal Call. Spolu sa bude konať sedem panelov, ich dátumy, témy ako aj bližšie informácie o tom, ako sa zapojiť nájdete v brožúre.

 • Nov. 24th, 2020. Event I – European Regions for Hydrogen Society event
  Deadline for speakers: Nov. 19th
 • Nov. 30th, 2020. Event II – Smart development in EGD
  Deadline for speakers: Nov. 25th
 • Dec. 04rd, 2020. Event III – Clusters in EGD
  Deadline for speakers: Nov. 27th
 • Dec. 10th, 2020. Event IV – Ecosystems and biodiversity in EGD
  Deadline for speakers: Dec. 3rd
 • Dec. 17th, 2020. Event V – Science-based policies in EGD
  Deadline for speakers: Dec. 10th
 • Jan 8th, 2021. Event VI – Oceans in EGD
  Deadline for speakers: Dec. 17th

Pozrite si tiež: